Sankt Annæ Pigekor
Sankt Annæ Pigekor
Turné rykker fra Italien til Sønderjylland og Tyskland efter covid-19-udbrud

(English and German press release below)

Sankt Annæ Pigekor skulle efter planen have været på turné i Italien i denne uge. Turnéen er et samarbejde med Concerto Copenhagen og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Men weekendens udbrud af covid-19-virus i Italien har umuliggjort turnéen, og pigekoret har nu rykket turnéen til Sønderjylland og Nordtyskland.

Sankt Annæ Pigekor, der holder til på Sankt Annæ Gymnasium sammen med Københavns Drengekor, turnerer årligt i ind- og udland. I år havde koret planlagt en italiensturné den 24. februar til 2. marts, hvor koret skulle optræde i kirker og koncerthuse i de norditalienske byer Cremona, Mantova og Venedig. Men søndag måtte korledelsen aflyse turnéen på baggrund af udviklingen i Italien, hvor både offentlig transport og offentlige aktiviteter blev lukket ned. For eksempel er Markuskirken i Venedig lukket ned, hvor koret skulle have sunget ved en messe.

Chefdirigent, Anne Marie Granau, siger:

”Det er naturligvis utrolig ærgerligt, at vi må aflyse turnéen. Selvom risikoen for at blive smittet med covid-19-virus vurderes til at være lille, er der opstået stor usikkerhed om situationen i Italien. Vi kunne komme til at stå med ansvaret for 62 piger i Italien, uden koncerter og med meget begrænset bevægelsesfrihed og en usikker rejseplan. Derfor er vi utroligt glade for, at kirker i Sønderjylland og Tyskland har åbnet dørene for, at vi nu kan holde koncerterne der i stedet for.”

 

Store kirker i Sønderjylland og Tyskland sikrer ny turnéplan

Normalt kræver det måneders forarbejde at stable en turné på benene. Men på kun én dag er det lykkedes Sankt Annæ Pigekor at rykke den planlagte turné fra Italien til Sønderjylland og Tyskland, takket være en række kirker, der har været med på idéen om at afholde koncerter med kort varsel. Sankt Annæ Pigekor skal bl.a. afholde koncert i Haderslev Domkirke og St. Aegidien Kirche i Lübeck og planlægger at slutte turnéen af i Berlin.

”Vi er taknemmelige for at kunne gennemføre turnéen og afholde de planlagte koncerter i flotte, store kirker med 74 optrædende sangere og musikere. Vi har arbejdet på repertoiret i mange måneder og håber, at rigtig mange vil bakke op om koncerterne og få en smuk musikoplevelse,” siger Anne Marie Granau.

Kor og orkester udgør i alt 74 optrædende. Orkestret består af barokspecialister fra Concerto Copenhagen samt nogle de mest talentfulde musikstuderende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Repertoiret for koncerterne er musik fra barokkens Venedig, der blev komponeret til “Ospedali Grandi”, som var fire store børnehjem, der blev berømte over hele Europa for deres fremragende kvindeensembler og musikalske uddannelse.

 

Foreløbig plan for turnéen:

Onsdag 26. februar kl 19.30: Koncert i Haderslev Domkirke

Torsdag 27. februar kl. 19.00: Koncert i St. Aegidien Kirche i Lübeck

Lørdag 29. februar kl. 17.00: Koncert i Trinitatis Kirchengemeinde i Berlin

 


 

English:

Leading Danish girl choir and baroque ensemble reschedule Italy tour to South Jutland and Germany after corona virus outbreak.

Sankt Annae Girls Choir (Copenhagen Girls’ Choir ) and Scandinavian’s leading Baroque Ensemble, Concerto Copenhagen, were according to the program scheduled to tour Italy this week. But this past weekend`s outbreak of Corona virus (COVID-19) in Italy has made the tour impossible, and the choir management has now moved the tour to southern Jutland and the northern part of Germany.

Sankt Annae Girls Choir, which shares address with the Copenhagen Boy Choir, tours annually at home and abroad. This year, the choir had planned an Italian tour on February 24 to March 2, with performances in churches and concert halls in Italian cities of Cremona, Mantova and Venice. But Sunday, the tour management had to cancel the tour in light of developments in the northern regions of Italy, where public transportation along with cultural activities and public areas, such as the Church of St Marks where the choir was supposed to have sung at a mass, were shut down.

The conductor, Anne Marie Granau, comments:

“Of cource, it is incredibly unfortunate that we had to cancel the tour. Although the risk of being infected by the corona virus is considered to be small, considerable uncertainty about the situation in Italy had arisen. We were likely to have been in charge of 62 girls in Italy, with an uncertain itinerary, limited freedom of movement and cancelled concerts. That is why we are so incredibly pleased that churches in southern Jutland and Germany have opened their doors for us and house our concerts.”

Usually it takes months of preparation to plan a tour, but in just one day, the choir managed to move the planned tour from Italy to Jutland and Germany, thanks to a number of churches and helpful people involving themselves in the idea of rescheduling the concerts to Haderslev Cathedral and St Aegidien Kirche in Lübeck. The choir plans to finish the tour with concerts in Berlin.

“We are grateful to be able to complete the tour in such beautiful churches volunteering to house our 74 performing singers and musicians. We have been working on the repertoire for numerous months, and we hope many people will attend the concerts and have a beautiful music experience” Anna Marie Granau continues.

A total of 74 choir and orchestra performs. The orchestra consists of Baroque specialists from Concerto Copenhagen as well as some of the most talented music students from the royal Danish Music Conservatory. The repertoire for the concerts is music from the Baroque Venice, composed for the “Ospedali Grandi”, four large orphanages which became famous throughout Europe for their excellent female ensembles and musical education. Vivaldi was dedicated to teach these young female talents.

Preliminary schedule for the tour:

  • Wednesday 26 of February at 19.30: concert in Haderslev Cathedral
  • Thursday 27 of February at 19.00: concert in Aegidien Church in lübeck
  • Saturday 29 of February at 17.00: concert in The Trinitatis Kirchengemeinde in Berlin
  • Monday 3 of February at 11.30: Musik-andacht in Berliner Dom

 


Deutch:

Der Sankt-Annae-Mädchenchor/Copenhagen Girls’ Choir, aus der dänischen Hauptstadt, und das renommierte Barockensemble Concerto Copenhagen standen bereits in den Startlöchern zu einer großen Norditalien-Tournee, da musste die Reise aufgrund der Schutzmaßnahmen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens dort abgesagt werden. Die Auftritte in Cremona, Mantua und Venedig, dort u.a. in San Marco, entfallen.

 

KALENDER OG NYHEDER