Sankt Annæ Pigekor

Hvad er Sankt Annæ Pigekor?

Alle piger i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium synger i Sankt Annæ Pigekor fra 6. til 9. klasse.

Pigekorets historie

Sankt Annæ Pigekor blev til i 1973, da Sankt Annæ Gymnasium for første gang optog piger i grundskolen.

Nu blev der åbnet mulighed for, at pigerne i folkeskolen i København kunne få den samme musikalske uddannelse som drengene i Københavns Drengekor.

Efter få år var en struktur på plads, og sanglærerne Benthe Ettrup og Birthe Højby Nielsen, som af daværende sanginspektør, Niels Møller, var blevet opfordret til at gøre pionerarbejdet, dannede sammen med Erling Pedersen og Michael Bojesen en kollektiv ledelse af Pigekoret.

Sankt Annæ Pigekor begyndte at gøre sig gældende i musiklivet med koncerter på hjemmebane i Sankt Annæ Salen, i kirker i København og omegn og med optræden på hospitaler og plejehjem samt i radio og TV.
I 1979, det år, hvor det første pigekorshold havde gennemgået hele uddannelsen fra 3. klasse, rejste koret på koncertturné til Israel.

Siden har Sankt Annæ Pigekor som et af landets allerbedste pigekor fået en fremtrædende rolle i dansk korliv og er blandt andet kendt for sine opførelser af nykomponeret, nyklassisk og rytmisk musik. Koret samarbejder ofte med professionelle musikere, andre kor og ensembler. Sankt Annæ Pigekor har tilmed en omfattende CD-produktion